#humor#
     

标签:动态图 坑爹 足球

0

0

     
     

小编

2013-11-06 00:07

守门员大脚把球踢入对方大门 横跨整个球场


英超斯托克城PK阵南安普敦。

0 条评论+
标签:动态图 碉堡 神回复 足球

0

0

     
     

     

标签:动态图 碉堡 神回复 足球

0

0