#humor#
     

标签:标语招牌 物品 邪恶

0

0

     
     

标签:亮了 恶搞 物品

0

0

     
     

小编

2013-11-04 14:18

操蛋娘们专干糊涂事


准备搬家,家里二货娘们把几个大件打包成这样,被人报了警。

0 条评论+
     

标签:物品 碉堡 艺术

0

0

     
     

标签:二货 物品 雷人瞎眼

0

0

     
     

标签:异装癖 物品 神回复 邪恶

0

0

     
     

     

标签:内涵图 物品 邪恶

0

0

     
     

小编

2013-09-07 18:21

它们让你流口水了没?


我总觉得破折号能让一句话显得特别狂拽炫酷屌炸天。

0 条评论+
标签:卡哇伊 吃货 物品 艺术

0

0